Archive for Ebrill, 2008

Cynhadledd Cyfrwng – 3 diwrnod i fynd!

27/4/2008

cyfrwngErs rhai misoedd bellach mae rhai o staff Mercator wedi bod yn gweithio ar ffurfio rhaglen Cynhadledd Cyfrwng 2008. Teitl y gynhadledd yw “Cydgyfeiriant :: Llwyfannau Newydd” ac rydym yn edrych mlaen yn arw i glywed rhai o banelwyr a siaradwyr y gynhadledd.

Yno hefyd bydd gwobr flynyddol Cyfrwng yn cael ei rhoi i Owen Edwards am ei gyfraniad enfawr i’r cyfryngau yng Nghymru. Gellir gweld erthyglau am hyn drwy ddilyn y dolenni isod.

Gallwch lawrlwytho’r rhaglen oddi ar wefan Cyfrwng.

Mercator staff have recently been working on preparing the way for this year’s Cyfrwng conference which is hosted by the Department of Theatre, Film and Television Studies at Aberystwyth University. The theme this year is “Convergence :: New Platforms”, and it will take place at the National Library of Wales. The location, although perhaps conjuring images of books and dust, is ideally suited to the task with it’s technologically adept Drwm auditorium.

The Cyfrwng award this year will be presented to Owen Edwards, the first chief executive of S4C.

To see the full programme of presentations and panels click here.

Dolenni / Links :

BBC Cymru’r Byd “Teyrnged i Owen am ei gyfraniad

Daily Post “S4C boss is to be honoured by peers

Advertisements

Cofnod gyntaf y blog / First blog post

22/4/2008

Dyma fydd blog newydd Sefydliad Mercator. Ein hamcan fydd ysgrifennu cofnodion am ein gwaith, ein diddordebau ymchwil a phethau eraill cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys y cyfryngau a thechnoleg (yn arbennig rheiny mewn ieithoedd ranbarthol neu leiafrifol), llenyddiaeth a chyfeithu llenyddiaeth yn ogystal â ieithoedd a diwylliannau llai yn fwy cyffredinol.

Gobeithiwn y bydd y blog yn datblygu i fod yn un amlieithog yng ngwir ystyr y gair, gan roi â cofnodion nid yn unig yn y gymraeg a’r Saesneg ond mewn llawer i iaith arall hefyd. Y bwriad hefyd yw annog trafodaeth ar rai o’r pynciau dan sylw, felly gwnewch eich hun yn gyfforddus a gadewch sylw.

Hwyl am y tro!

This will be the new blog for the Mercator Institute. Our aim will be to write posts on our work, our research interests, and other related matters. This will include topics such as the media and technology (in particular those in regional or minority languages), literature and translation of literature in addition to posts on minority languages and culture in general.

We hope that the blog will develop to be multilingual in the true sense of the word, with posts not only in Welsh and English, but in many other languages too. Our aim is also to encourage discussion of some of the issues and topics noted above, so make yourself comfortable and leave a reply.

Hwyl am y tro!