Cofnod gyntaf y blog / First blog post

by

Dyma fydd blog newydd Sefydliad Mercator. Ein hamcan fydd ysgrifennu cofnodion am ein gwaith, ein diddordebau ymchwil a phethau eraill cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys y cyfryngau a thechnoleg (yn arbennig rheiny mewn ieithoedd ranbarthol neu leiafrifol), llenyddiaeth a chyfeithu llenyddiaeth yn ogystal â ieithoedd a diwylliannau llai yn fwy cyffredinol.

Gobeithiwn y bydd y blog yn datblygu i fod yn un amlieithog yng ngwir ystyr y gair, gan roi â cofnodion nid yn unig yn y gymraeg a’r Saesneg ond mewn llawer i iaith arall hefyd. Y bwriad hefyd yw annog trafodaeth ar rai o’r pynciau dan sylw, felly gwnewch eich hun yn gyfforddus a gadewch sylw.

Hwyl am y tro!

This will be the new blog for the Mercator Institute. Our aim will be to write posts on our work, our research interests, and other related matters. This will include topics such as the media and technology (in particular those in regional or minority languages), literature and translation of literature in addition to posts on minority languages and culture in general.

We hope that the blog will develop to be multilingual in the true sense of the word, with posts not only in Welsh and English, but in many other languages too. Our aim is also to encourage discussion of some of the issues and topics noted above, so make yourself comfortable and leave a reply.

Hwyl am y tro!

Advertisements

Tagiau: , , , , , , , ,

Un Ymateb to “Cofnod gyntaf y blog / First blog post”

  1. Annette Strauch Says:

    I hope you will get many more replies – and I wish “Blog Mercator” all the success it deserves! Pob dymuniadau felly from Annette, l’enfant terrible yng Nghymru for some because I like to say my opinion which when living in Wales seems not always very popular – or maybe I have only had bad experiences where I used to work (in a very narrow-minded environment). Only through active sharing and blogging one will achieve positive goals together for all, this is my opinion. Mercator works on my line of interest as a European Ethnologist and graduate of literature, media, culture and languages. For many years I have been promoting Wales in Germany.

Mae'r sylwadau wedi cau.


%d bloggers like this: