Archive for Mai, 2008

Kankuama TV, Colombia

23/5/2008

Mae’r pobol frodorol Kankuamo o Sierra Nevada, Colombia wedi cychwyn darlledu eu teledu eu hunain – Kankuama TV.

The indigenous Kankuamo people of Sierra Nevada, Colombia have started to broadcast their own tv channel – Kankuama TV.

Dolen / Link : Kankuamos inauguran el primer canal de televisión indígena de Colombia | ELESPECTADOR.COM

Advertisements

Gweplyfr yn Gymraeg? / Facebook in the language of heaven?

22/5/2008

Mae Facebook wedi agor eu rhaglen gyfieithu fewnol i’r Gymraeg. Mae’r wefan sydd ag 8 miliwn o ddefnyddwyr yn y DU yn unig wedi derbyn digon o geisiadau i warantu agor y system gyfieithu ar y cyd i’r Gymraeg. Bydd defnyddwyr yn gallu cyfieithu holl destun y wefan fesul un, a phleidleisio ar y cyfieithiadau gorau, gan geisio cael cytundeb democrataidd ar y ffyurf gorau.

Felly, a yw hyn yn hyfdra anhygoel gan gwmni sydd yn gwneud elw anferth o’r wefan , neu’n ffordd newydd gyffrous o leoleiddio meddalwedd? Dwedwch chi, ond mae un peth yn sicr o’r ddelwedd islaw – mae na ffordd hir i fynd nes y bydd iaith y nefoedd yn iaith y Gweplyfr.

Facebook have opened up their translation application to the Welsh language. The massively popular social network site is already being translated into Catalan and Basque. The incredible thing is that it is all being done by volunteers, with no project leader, only a democratic vote system on the best translations.

So is this just pure cheek in getting a free translation, or the way forward for website localisation?

Whatever it is, there are only two other languages that have been completed so far (Spanish and French), and from the image above, there is a long way to go for Welsh to achieve the full translation.

Blogio Amlieithog / Multilingual Blogging

20/5/2008

[If only to prove the point that multilingual blogging is still a very difficult nut to crack, especially in terms of time constraints, this post is in Welsh only! The post is too long to warrant immediate translation but I may come back and re-post in English or French!]

Mae rhai o’r ymatebion cyntaf da ni wedi ei gael i’r blog hwn yn holi ynglŷn ag amlieithrwydd y blog a’r dewis i roi cofnodion mewn dwy iaith yn yr un gofnod.

Yn y bôn roedd y penderfyniad yn un i wneud â pha ddull fyddai gyflymaf pan fo angen sgwennu mewn dwy neu fwy o ieithoedd.

Mae llawer o wefannau’n trafod y pwnc gyda Webxadmin a CrossCultural yn amlinellu rhai o’r problemau.

Mae Loic le Meur yn dweud fod pedwar opsiwn ar gyfer blog amlieithog :

  1. Blog Saesneg yn unig (nid yw’n opsiwn yma gan taw’r pwrpas yw creu blog amlieithog i gynulleidfa amlieithog)
  2. Ysgrifennu rhai cofnodion gwahanol mewn ieithoedd gwahanol (byddai pobol yn mynd yn rhwysredig efallai o weld cofnodion nad ydyn nhw’n gallu eu deall, ond nid yn amhosibl)
  3. Cyfieithu pob cofnod mewn dwy (neu fwy) o ieithoedd (mwy o waith, ond ein dewis ni)
  4. Sefydlu blog ar wahan ar gyfer yr ieithoedd gwahanol (byddai’r Gymraeg ar ei cholled drwy ddefnyddio’r model hwn a byddem yn colli’r elfen weledol amlieithog)

(more…)

Cytuno ar sillafu safonol Cernyweg / Standard Cornish spelling agreed

20/5/2008

maga

BBC NEWS | Cornwall | Standard Cornish spelling agreed

BBC News | Breakthrough for Cornish Language

Maga Kernow | Standard Written Form Ratified

Mae Partneriaeth yr Iaith Gernyweg (Maga Kernow) wedi pleidleisio i gytuno ar un orthograffi safonol ar gyfer yr iaith Gernyweg. Mae datblygu’r iaith wedi bod yn annodd iawn ers blynyddoedd bellach oherwydd y ffraeo am ba orthograffi oedd yr un cywir i’w ddefnyddio. O ganlyniad methwyd a phenderfynu ar iaith ar gyfer llyfrau ysgol ac ati.

Mae hyn yn newyddion gwirioneddol bwysig ar gyfer dyfodol yr iaith, a gobeithio y bydd yn fan cychwyn ar gyfer iddi ffynnu eto. I chi gîcs ieithyddol, gallwch chi weld manylion y Ffurf Ysgrifen Safonol yma ar wefan Maga.

The Cornish Language Partnership (Maga Kernow) have voted to agree on a single standard orthography for the Cornish language. Language planning and development has been nigh on impossible for years due to the arguments over which was the correct spelling. This resulted in decisions coming to a standstill on which orthogrpahy to use in school texts etc.

This news is of the highest importance for the language and its future and hopefully will be the start point for the revival of the language. For all you language geeks out there you can see the full Standard Written Form specification (all 132 pages of it!) here.

Kernow bys vykken!

orthograffi cywir sgwn i? 🙂

correct orthography I wonder? 🙂

World Indingenous Television Broadcasting Conference (WITBC) – Canlyniadau / Resultats

19/5/2008

WITBC
Gallwch nawr wylio rhai fideos a thrawsgrifiadau o uchafbwyntiau’r gynhadledd uchod gafodd ei gynnal yn Aotearoa – Seland Newydd ddiwedd Mawrth eleni. Ymysg y cyfrannwyr roedd cynrychiolwyr o Deledu Maori, Corfforaeth Ddarlledu De Affrica, S4C, Teledu Cyhoeddus Taiwan, BBC Alba, Rhwydwaith Teledu Pobol Frodorol Canada, TG4, SBS Awstralia, National Idingenous TV Awstralia.

On peut voir maintenant les vidéos et PDFs des présentations données dans la conférence ci-dessus organisé à Aotearoa – Nouveau Zélande en mars 2008. Les orateurs ont venu de Maori Télévision, South African Broadcasting Coroporation, S4C, Télévision Publique de Taiwan, BBC Ecosse, ANPT Canada, TG4, SBS Australie, Télévision Indigènes Nationale d’Australie.

WITBC – Video

WITBC – Speeches

WITBC – Final Report

Sitcom Llydaweg / Breton Sitcom

19/5/2008

Mae gan y sianel deledu gwe Llydaweg – Brezhoweb – gyfres newydd ar-lein. Comedi sefyllfa yw hi, sydd yn cael ei ddarlledu dros y we yn unig. Ken Tuch’ yw enw’r sioe 2-munud o hyd a caiff ei darlledu’n wythnosol. Lleolir y rhaglen mewn tŷ myfyrwyr.

Mae’r diffyg gofod teledu traddodiadol yn yr iaith wedi gorfodi’r Llydawyr i ddefnyddio technoleg newydd i gyrraedd eu cynulleidfa.
Mae Brezhoweb eisoes yn darlledu rhaglen gylchgrawn o’r enw Webnoz yn ogystal â throsleisio ffilmiau i’r Llydaweg.

Brezhoweb the Breton language Web TV channel has launched a brand new Web based situation comedy. Ken Tuch’ is set in common room of a Breton University faculty shared by seven very different friends. Each weekly two minute episode brings these characters together over the common room sink.

The series is produced by Lionel Buannic, the creator of Brezhoweb – the online Breton TV channel, and Samuel Julien, director of Dizale, the agency responsible for dubbing many productions into Breton. The programme is completely in Breton, with optional French subtitles.

Newyddion Mercator Cyfryngau / Mercator Media News

19/5/2008

Bydd cylchlythyr Rhwydwaith Mercator yn cael ei gyhoeddi dros y dyddiau nesaf. Dyma’r straeon Cyfryngau sydd ynddo. Gallwch ddarllen y cylchlythyr llawn yma.

Os hoffech chi danysgrifio i’r cylchlythyr yna anfonwch ebost at mercator [at] fa.knaw.nl

Mercator to present report on minority media at FUEN Congress, Pecs

The Federal Union of European Nationalities (FUEN) have designated 2008 the year in which they will focus on the “Fundamental Right to Media”. As part of this the Mercator Institute for Media, Languages and Culture have written a report on the current state of minority media in Europe. This will encompass an overview of the media situation and the judicial and civil rights foundations for the fundamental right to media in ones own language. It will also give recommendations for future developments and actions in order to further minority media in Europe.

The 53rd FUEN Congress will be held in Pécs, Hungary from the 22-25th May 2008. Full details can be found here.

fuen

Catalan media moves on apace with new web-only radio station and a broadcast agreement in Sardinia

The Catalan audiovisual media corporation CCMA continues to build on its reputation as being at the vanguard of minority language media. In February it launched its first web-only radio station – CatClàssica – which broadcasts 24 hours a day. This adds to their already impressive range of public radio programming through Radio Catalunya.

catclassica

The corporation also announced in April that it had signed an agreement with Alguer Television in Sardinia in order that the main television channel TV3 can be viewed in the Catalan speaking enclave of Alguer.

5 companies bid for Welsh press funding
Five tenders have been submitted to the Welsh Books Council who shall distribute the funding of £200,000 (€250,000) a year for 3 years towards the development of the Welsh language press. This sum is seen by many commentators as insufficient to produce a daily newspaper as was initially hoped.

The five companies include a bid from Dyddiol Cyf, the company that has been working towards establishing a Welsh language daily for many years, alongside a bid from Golwg, a Welsh language weekly news magazine. Other bids include two bids from Trinity Mirror who run two English language dailies in Wales, and a bid from Y Cwmni Newyddion (The News Company) which is comprised of several ex-BBC journalists.

A decision will be made on the funding at the end of May, with work expected to commence on the new publication/website immediately.

Llygedyn o obaith i ieithoedd Ffrainc? / A glimmer of hope for the languages of France

9/5/2008

Mae cylchgrawn ar-lein Nationalia a gyhoeddir gan ein chwaer sefydliad CIEMEN yn Barcelona yn adrodd fod peth cynnydd i’w gael o ran trafodaeth ar roi cydnabyddiaeth deddfwriaethol i ieithoedd “rhanbarthol” Ffrainc (gweler y llun).

Mae Ffrainc yn un o’r unig wledydd yn Ewrop sydd heb gadarnhau y Siartr Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol a Rhanbarthol, gan roi’r rheswm ei fod yn erbyn eu cyfansoddiad. Mae hyn felly yn gam ymlaen, er ei bod yn parhau’n amheus y bydd y drafodaeth yn esgor ar ddeddfu ystyrlon ym maes ieithoedd lleiafrifol yno.

The online magazine Nationalia, which is published by ourt sister organsisation CIEMEN in Barcelona, reports that some progress is being made in the public discussion at least for securing new legislation to give some official status to the so-called “regional languages” of France (see image).

France is one of the only European states not to ratify the European Charter for Regional and Minority Languages. It has been plainly stated that these discussions will not mean any consideration ofratifying the Charter. So, these discussions represent a big step forward, but any concrete legislative progress remains on unsteady ground for the time being.

langues regionales

Agenda – Sefydliad Materion Cymreig / Institute of Welsh Affairs

5/5/2008

Logo IWAYchwanegiad arall i’r drafodaeth gyhoeddus gynyddol yng Nghymru ar ddyfodol y cyfryngau – mae erthyglau yn Agenda, sef cyfnodolyn Sefydliad Materion Cymreig, gan Richard Wyn Jones, Geraint Talfan Davies ac Elin Haf Gruffydd Jones. Hefyd erthyglau ar ymestyn ymreolaeth yng Ngwlad y Basg (Anwen Elias), y mudiad Llydewig (Andrew Lincoln) a gan Roger Owen ar theatr genedlaethol a hunaniaeth sifig.

http://www.iwa.org.uk/publications/agenda/agenda_spring08.htm

The latest issue of Agenda, the journal of the Institute of Welsh Affairs contributes to the growing public debate on the future of the media in Wales, with three articles by Richard Wyn Jones, Geraint Talfan Davies and Elin Haf Gruffydd Jones. Also articles on the greater autonomy in the Basque Country, the Breton movement and Roger Owen on national theatre and civic identity.