Llygedyn o obaith i ieithoedd Ffrainc? / A glimmer of hope for the languages of France

by

Mae cylchgrawn ar-lein Nationalia a gyhoeddir gan ein chwaer sefydliad CIEMEN yn Barcelona yn adrodd fod peth cynnydd i’w gael o ran trafodaeth ar roi cydnabyddiaeth deddfwriaethol i ieithoedd “rhanbarthol” Ffrainc (gweler y llun).

Mae Ffrainc yn un o’r unig wledydd yn Ewrop sydd heb gadarnhau y Siartr Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol a Rhanbarthol, gan roi’r rheswm ei fod yn erbyn eu cyfansoddiad. Mae hyn felly yn gam ymlaen, er ei bod yn parhau’n amheus y bydd y drafodaeth yn esgor ar ddeddfu ystyrlon ym maes ieithoedd lleiafrifol yno.

The online magazine Nationalia, which is published by ourt sister organsisation CIEMEN in Barcelona, reports that some progress is being made in the public discussion at least for securing new legislation to give some official status to the so-called “regional languages” of France (see image).

France is one of the only European states not to ratify the European Charter for Regional and Minority Languages. It has been plainly stated that these discussions will not mean any consideration ofratifying the Charter. So, these discussions represent a big step forward, but any concrete legislative progress remains on unsteady ground for the time being.

langues regionales

Advertisements

Tagiau: , , , , , , , , , , , ,


%d bloggers like this: