Archive for Mehefin, 2008

Wythnos Llyfr yn Anrheg / Give a Book Week

24/6/2008

Neges gan Gyngor Llyfrau Cymru / Message from the Welsh Books Council :

wythnos rhoi llyfrBeth am rannu’r pleser a gewch wrth ddarllen yr haf yma? Dyna nod WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG y Flwyddyn Darllen Genedlaethol.

Rhwng 7 a 12 Gorffennaf bydd pobl ym mhob cwr o Gymru’n rhoi llyfrau’n anrhegion i’w teulu, eu ffrindiau a’u cydweithwyr, a hynny’n rhan o WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG – y digwyddiad cenedlaethol cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Cewch ymuno a hwyl yr wythnos fel y mynnwch – beth am brynu llyfr newydd i’r plant, rhannu eich hoff nofel gyda’ch ffrind gorau, neu roi ambell deitl i gydweithwyr? Wedi’r cyfan, gwell rhoi na derbyn!

Cewch ragor o wybodaeth yma neu yn eich siop lyfrau leol.

Rhannwch bleser darllen fis Gorffennaf – rhowch lyfr yn anrheg.

This summer, share your pleasure of reading during the National Year of Reading’s GIVE A BOOK WEEK.

From 7 July until 12 July, people all over Wales will be giving books to family, friends and colleagues as part of Wales’ first national GIVE A BOOK WEEK.

It’s up to you how you join in – buy a new book for your children, share a favourite novel with a friend or give a book to your colleagues at work – it’s better to give than to receive!

You can find out more here or by visiting your local bookshop.

Give the gift of reading this July – give a book.

Advertisements

Mercator Newsletter – June / Juin

24/6/2008

The new issue of the Mercator newsletter is now available to read online. Just followe the link below :

Le dernier bulletin de Mercator est maintenant disponible à lire sur-ligne. Suivez le lien ci-dessous :

MERCATOR :: NEWSLETTER 41:: June 2008

£6m ychwanegol i Gronfa Ddarlledu Gogledd Iwerddon / Additional £6m for Irish Language Broadcast Fund

20/6/2008

BBC NEWS | Northern Ireland | £6m ‘promised to Irish language’

Er na gafwyd Deddf Iaith yng Ngogledd Iwerddon yn y diwedd mae Sinn Fein wedi sicrhau estyniad o £6m ar gyfer yr Gronfa Ddarlledu Iaith Wyddeleg yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r rhaglenni hyn yn cyfrannu tuag at ddarpariaeth y BBC a TG4 yn ogystal â ffilmiau. Roedd y gronfa bresennol o £12m am 5 mlynedd ar fin dirwyn i ben ym Mawrth 2009.
Although no Irish Language Act came from the Good Friday Agreement in the end, it seems that Gerry Adams has managed to salvage something from its wreckage, namely an additional £6m for the NI Irish Language Broadcast Fund. This fund (currently £12m over 5 years) was due to come to an end in March 2009 but will now provide additional funds for Irish language programming on the BBC NI and TG4.