Archive for Hydref, 2008

Some September links…

3/10/2008

At long last the BBC Alba, the Gaelic language service for Scotland provided by the BBC in conjunction with MG Alba, was launched on the 19th September. It consists of a digital television channel which is available to view on Sky 168 and Freesat 110 (DTT coverage is subject to review in 2010); BBC Radio nan Gàidheal and BBC Alba Online. Watch the opening 5 minutes below

Daniel Cunliffe on “crowdsourcing” translation of websites such as the Facebook Translation Application which has now completed translating Facebook into Catalan and Welsh. It is also available in Pirate English (see language choice), but it is unknown how many actual pirates were crowdsourced to do this localisation.

Advertisements

Dolenni Medi…

3/10/2008

O’r diwedd fe gyrhaeddodd BBC Alba, y gwasanaeth darlledu Gaeleg ar gyfer yr Alban sy’n cael ei ddarparu gan y BBC ar y cyd gyda MG Alba, ar y 19eg Medi. Mae’n cynnwys sianel deledu ddigidol sydd ar gael i’w wylio ar Sky 168 a Freesat 110 (mae darlledu ar DTT yn amodol ar adolygiad yn 2010); BBC Radio nan Gàidheal a BBC Alba Arlein. Gallwch wylio’r munudau cychwynnol isod:

Dyma hefyd gofnod blog gan Daniel Cunliffe ar ffenomenon “crowdsourcing” (trosi torfol? ) ar gyfer cyfieithu gwefannau fel Rhaglen Gyfieithu Facebook sydd nawr wedi gorffen cyfieithu Facebook i’r Gatalaneg a’r Gymraeg. Mae hefyd ar gael mewn Saesneg Môr Ladron (gweler y dewis iaith ar dudalen gartref Facebook), ond rydym yn ansicr faint o fôr ladron go-iawn a gyfrannodd at y lleoleiddiad.