Archive for the ‘Cymraeg’ Category

Cylchlythyr Rhwydwaith Mercator – rhifyn Tachwedd

14/11/2008

Mae Rhwydwaith Mercator wedi cyhoeddi eu cylchlythyr diweddaraf. Gallwch ei ddarllen yn gyflawn fan hyn, ond dyma rai straeon sy’n berthasol i’r cyfryngau:

Scottish Gaelic BBC channel reached 600,000 viewers during its first week

TG4@10 Book Launch at NUI Galway

Midas Prize for Journalism in Minority Protection and Cultural Diversity in Europe 2009

Advertisements

Dolenni Medi…

3/10/2008

O’r diwedd fe gyrhaeddodd BBC Alba, y gwasanaeth darlledu Gaeleg ar gyfer yr Alban sy’n cael ei ddarparu gan y BBC ar y cyd gyda MG Alba, ar y 19eg Medi. Mae’n cynnwys sianel deledu ddigidol sydd ar gael i’w wylio ar Sky 168 a Freesat 110 (mae darlledu ar DTT yn amodol ar adolygiad yn 2010); BBC Radio nan Gàidheal a BBC Alba Arlein. Gallwch wylio’r munudau cychwynnol isod:

Dyma hefyd gofnod blog gan Daniel Cunliffe ar ffenomenon “crowdsourcing” (trosi torfol? ) ar gyfer cyfieithu gwefannau fel Rhaglen Gyfieithu Facebook sydd nawr wedi gorffen cyfieithu Facebook i’r Gatalaneg a’r Gymraeg. Mae hefyd ar gael mewn Saesneg Môr Ladron (gweler y dewis iaith ar dudalen gartref Facebook), ond rydym yn ansicr faint o fôr ladron go-iawn a gyfrannodd at y lleoleiddiad.