Posts Tagged ‘Cyngor Llyfrau Cymru’

Wythnos Llyfr yn Anrheg / Give a Book Week

24/6/2008

Neges gan Gyngor Llyfrau Cymru / Message from the Welsh Books Council :

wythnos rhoi llyfrBeth am rannu’r pleser a gewch wrth ddarllen yr haf yma? Dyna nod WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG y Flwyddyn Darllen Genedlaethol.

Rhwng 7 a 12 Gorffennaf bydd pobl ym mhob cwr o Gymru’n rhoi llyfrau’n anrhegion i’w teulu, eu ffrindiau a’u cydweithwyr, a hynny’n rhan o WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG – y digwyddiad cenedlaethol cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Cewch ymuno a hwyl yr wythnos fel y mynnwch – beth am brynu llyfr newydd i’r plant, rhannu eich hoff nofel gyda’ch ffrind gorau, neu roi ambell deitl i gydweithwyr? Wedi’r cyfan, gwell rhoi na derbyn!

Cewch ragor o wybodaeth yma neu yn eich siop lyfrau leol.

Rhannwch bleser darllen fis Gorffennaf – rhowch lyfr yn anrheg.

This summer, share your pleasure of reading during the National Year of Reading’s GIVE A BOOK WEEK.

From 7 July until 12 July, people all over Wales will be giving books to family, friends and colleagues as part of Wales’ first national GIVE A BOOK WEEK.

It’s up to you how you join in – buy a new book for your children, share a favourite novel with a friend or give a book to your colleagues at work – it’s better to give than to receive!

You can find out more here or by visiting your local bookshop.

Give the gift of reading this July – give a book.

Advertisements